top of page

Over A.C.S.S.

Steeds meer mensen vinden de weg naar onze club, zowel jong als minder jong met aangepaste trainingen per leeftijdscategorie. Voor de jongsten (vanaf 5 jaar) betekent dit spelenderwijs kennis maken met de verschillende disciplines van de atletiek.

Centraal staat vanzelfsprekend het lopen in al zijn facetten, maar ook verspringen, hoogspringen, kogelstoten, horden lopen, enzovoort worden op een speelse manier aangeleerd.

Voor de iets oudere jongeren komt daar ook discus, speerwerpen en startblokken bij.

Bij de volwassenen worden er aangepaste trainingen voorzien, zowel op de piste als daarbuiten; interval, duurloop en spier-versterking komen hierbij aan bod. En voor ieder niveau, gaande van beginnende loper tot wedstrijdloper.

Wij zijn als club aangesloten bij de Koninklijke Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs (K.A.V.V.V.) & Fedes. Onze aangesloten atleten kunnen gratis deelnemen aan alle wedstrijden georganiseerd door dit verbond. Zij kunnen kiezen uit jogging en stratenlopen, pistemeetings en de veldlopen.


Indien U kennis wil maken met onze bloeiende club dan bent U van harte, en vrijblijvend, welkom op
onze wekelijkse trainingen aan de piste achter het gemeentehuis.

Samen willen wij op een gezonde en sportieve manier samen sporten promoten.

Trainingen

Onze trainingen vinden plaats aan de Atletiekpiste van de gemeente Stabroek, achter zaal Moorland (Sportweg 1, 2940 Stabroek).

Tijdens de schoolvakanties kan hiervan afgeweken worden. 

Kijk hiervoor op onze kalender met trainingen en wedstrijden.

Jeugd

  • dinsdag: 17h30 -> 18h30

  • woensdag: 14h00 -> 15h00

  • donderdag: 17h30 -> 18h30

 

Volwassenen (recreatieve lopers & wedstrijdlopers)

  • dinsdag: 17h30 -> 18h30 (19h30)

  • donderdag: 17h30 -> 18h30

Van Maart tot en met September wordt op dinsdag aansluitend aan de training extra tijd voorzien voor deelnemers aan de pistemeetings om extra te oefenen op de kampnummers.

Lidgelden

We hebben bij A.C.S.S. 2 formules:

Individuele inschrijving:

  • 40,00 euro, waarbij je voor het volledige kalenderjaar 2023 bent aangesloten en verzekerd.

  • Leden die nieuw aansluiten tussen 1 september 2022 en 31 januari 2022 betalen 50,00 euro.  Dit bedrag omvat de aansluiting en verzekering van het resterende kwartaal van 2022, als ook het volledige jaar 2023

Gezinsaansluiting:

  • 140,00 euro voor het hele gezin, voor het gehele kalenderjaar 2023.

De betaling van het lidgeld kan op het rekeningnummer van de club met vermelding van de naam van het clublid en dient betaald te worden voor 1 november 2022:
 

IBAN: BE15-7330-0998-1330
BIC: KREDBEBB

 

We vragen jullie om rekening te houden met deze uiterste betaaldatum, zodat wij als club ook onze verplichtingen naar het K.A.V.V.V. en de verzekering tijdig kunnen nakomen.

bottom of page