Clubrecords

Ook in 2016 zullen we deze tabellen verder up to date gehouden worden, maar daarvoor gaan we een iets grotere inspanning van de atleten zelf vragen. Vanaf dit seizoen vragen we aan de atleten die een clubrecord scherper stellen (of hun ouders natuurlijk) dit aan de club te melden via een speciaal invulformulier op de website. Vermeld volgende gegevens: naam, voornaam, categorie, prestatie, datum en plaats. Ik zal de prestatie dan verifiëren en de tabellen updaten. Op deze manier hoop ik in staat te zijn iets accurater en sneller de tabellen te kunnen updaten, iets wat door tijdsgebrek dit jaar niet altijd lukte.